» » » පුංචි කාර් වල මිල නැවතත් වැඩිවෙයි


පුංචි කාර් වල මිල නැවතත් වැඩිවෙයි.අශ්වබල 1000 ට අඩු සාමාන්‍ය සහ හයිබ්‍රිඩ් මොටර් රථ සදහා අය කරන බද්ද ඉහල දැමමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා. පසුගිය කාලසීමාව තුල විශාල වශයෙන් එම මොටර් රථ ශ්‍රී ලංකාවට ආනයනය කිරීම නිසා මෙම තීරණය ගත් බව මුදල් අමාත්‍යාංශ ආරංචි මාර්ග පවසයි

ඒ අනූව බදු අය කිරීම පහත පරිද වෙනස් වේ

1000CC අඩු සාමාන්‍ය රථ    
පැරණි බද්ද - රු. ලක්ෂ 14    
නව බද්ද රු.- ලක්ෂ 15

1000CC අඩු දෙමුහුන් (හයිබ්‍රිඩ් රථ)    
පැරණි බද්ද - රු ලක්ෂ 8.5    
නව බද්ද -රු. ලක්ෂ 12.5


About Admin

Hi Lanka,එහෙන් මෙහෙන් ඇහෙන නියම ගොසිප්.
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post